Нормативная база. Валидация.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Нормативная база. Валидация.

Валидация, верификация, специальный процесс

Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2011. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ. Належна виробнича практика. МОЗ України 2011. Прийнято на надано чинності: наказ МОЗ України від 03.10.2011 № 634.

«1.1…Система забезпечення якості, призначена для виробництва лікарських booksзасобів, повинна гарантувати, що:

… v) проведений весь необхідний контроль проміжної продукції, будь-який інший виробничий контроль і валідація;…

…viii) здійснені достатні заходи, які гарантують, наскільки це можливо, що якість лікарських засобів підтримується протягом усього терміну придатності при їхньому зберіганні, розподілу й наступному обігу;  «

«1.2 …ii) критичні стадії виробничого процесу й істотні зміни процесу повинні пройти валідацію;

…. iii) мають бути в наявності всі засоби для GMP, включаючи:

 • необхідне обладнання і правильне його обслуговування;
 • належні матеріали, контейнери (первинні паковання) й етикетки;
 • затверджені методики та інструкції;
 • відповідне зберігання і транспортування;…

…vііі) при дистрибуції (оптовому продажу) продукції зведений до мінімуму ризик зниження її якості;…»    у тому числі ризик псування через неналежні умови зберігання та транспортування.

«1.3… До контролю якості висувають такі основні вимоги:

… і) наявність належних засобів, навчений персонал і затверджені методики для відбору проб, контролю й випробування вихідної сировини, пакувальних матеріалів, проміжної, нерозфасованої та готової продукції, а також, при необхідності, для моніторингу навколишнього середовища з метою виконання належної виробничої практики;  «

«2.7 Керівники виробничого відділу і відділу контролю якості звичайно мають деякі загальні або спільно виконувані обов’язки щодо якості. Ці обов’язки можуть полягати в нижченаведеному:

 • ….
 • моніторинг і контроль за навколишнім середовищем на виробництві;  …
 • валідація процесів;  ….
 • визначення умов зберігання матеріалів і продукції, а також моніторинг за дотриманням цих умов;  …

«…3.3 Освітлення, температура, вологість і вентиляція повинні бути відповідними і не чинити несприятливого впливу (прямого або непрямого) ні на лікарські засоби під час їхнього виробництва і зберігання, ні на точність функціонування обладнання…»

«…3.12 Виробничі зони слід ефективно вентилювати; в них мають бути засоби для контролю параметрів повітря (включаючи температуру і, де необхідно, вологість і фільтрацію) відповідно до оброблюваної продукції, проведених операцій і зовнішнього навколишнього середовища….»

«…3.19 Складські зони повинні бути спроектовані або пристосовані для забезпечення належних умов зберігання. Зокрема, вони повинні бути чистими і сухими, в них повинна підтримуватися необхідна температура. Якщо потрібні спеціальні умови зберігання (наприклад, температура, вологість), то їх слід забезпечувати, перевіряти і контролювати. …»

«…Для зберігання рослинних субстанцій (рослинної сировини) та рослинних препаратів можуть бути потрібні особливі умови щодо вологості, температури і захисту від світла; такі умови необхідно забезпечувати і контролювати….»

«…М’які лікарські засоби мають специфічні реологічні властивості і у більшості випадків є гетерогенними дисперсними системами. Тому особливу увагу слід приділяти правильному веденню технологічного процесу, обладнанню, що застосовується, і температурним режимам зберігання продукції, щоб уникнути неоднорідності через нерівномірний розподіл компонентів, утворення газових емульсій, дестабілізації дисперсних систем N….»


Настанова СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2008.  ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ. Належна практика дистрибуції. Затверджена наказом  МОЗ України від 16.02.2009 р. № 95

«…Система якості, згідно з якою працюють дистриб’ютори лікарських засобів, має гарантувати, що:

 • … постійно додержуються умови зберігання лікарських засобів, включаючи період транспортування;…»

«…Зберігання

12 Лікарські засоби, як правило, слід зберігати окремо від інших товарів та в умовах, зазначених виробником, щоб уникнути псування внаслідок впливу світла, вологи або невідповідної температури. Температуру і вологість N необхідно регулярно контролювати і реєструвати. Записи про температуру і вологість N слід регулярно перевіряти….»

13 Якщо потрібні особливі температурні умови зберігання, зони зберігання мають бути обладнані приладами, що записують температуру, або іншими приладами, що фіксують недотримання температури у потрібному діапазоні. Щоб підтримувати температуру в установленому температурному діапазоні в усіх частинах відповідної зони зберігання, слід здійснювати відповідний і достатній контроль

….

21 Лікарські засоби, які потребують зберігання в умовах контрольованої температури, слід транспортувати в таких же умовах з використанням відповідним чином пристосованих технічних засобів….»


Настанова СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ. Належна практика зберігання. Затверджена наказом  МОЗ України від  03.10.2011 № 634

«…4.3. Складські  зони мають бути спроектовані або пристосовані для забезпечення належних умов зберігання. Зокрема, вони мають бути чистими та сухими, в них  слід підтримувати належний температурний режим. Якщо на етикетках продукції зазначено спеціальні умови зберігання (температура, відносна вологість), їх необхідно забезпечити, перевіряти, контролювати та реєструвати. …»

«… 4.17. Умови зберігання лікарських засобів та матеріалів мають відповідати  зазначеній  у маркуванні інформації, яка  базується на результатах випробувань стабільності (див.  Додаток  1)  та враховує температуру зберігання і відносну вологість повітря. При зберіганні лікарських засобів мають бути виключені сторонні запахи, інші ознаки забруднення  та  інтенсивне освітлення; приміщення мають бути сухими та добре  вентильованими. Для лікарських засобів, які слід зберігати у спеціальних умовах, мають бути відповідні інструкції зі зберігання N

Примітка. Стосовно п. 4.17 див. також Настанову з GDP (пп. 12-16) [14]. …»

«…Моніторинг умов зберігання

4.18. Зафіксовані дані моніторингу температури та, при необхідності, відносної вологості повітря N мають бути доступними для перевірки. Обладнання, що використовується для моніторингу, має підлягати перевірці  з визначеною періодичністю;  результати перевірок  слід  протоколювати та зберігати. Усі протоколи моніторингу необхідно  зберігати, як мінімум, один рік після закінчення терміну придатності матеріалів та продукції, що знаходились на зберіганні, якщо інше не буде визначено чинним законодавством. На температурних картах має бути показано, що у всіх місцях зберігання  температура  є однаковою. Рекомендується розміщувати температурні датчики у зонах, де можливі відхилення температури.

4.19. Обладнання, що використовується для моніторингу, має підлягати калібруванню з визначеною періодичністю. …»

«7.1. Матеріали та лікарські засоби  слід  транспортувати таким чином,

щоб не порушувати їх цілість, а також щоб: …

d) вони були захищені і не зазнавали надмірного впливу таких чинників, як висока або низька температура, світло, волога та інших негативних впливів, а також не ушкоджувалися мікроорганізмами або паразитами (шкідливими комахами і тваринами)N

При транспортуванні матеріалів та лікарських засобів слід дотримувати визначені умови зберігання.  Лікарські засоби, які потребують зберігання в умовах контрольованої температури, слід транспортувати в таких же умовах з використанням відповідним чином пристосованих технічних засобів N

7.3. Якщо необхідно, рекомендується використання приладів для контролю умов транспортування, наприклад, температури. Протоколи моніторингу мають бути доступними для перевірки.


Наказ МОЗ України595 від 16.09.2011. Порядок забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні.

«…. 4. Вакцини, анатоксини  та  алерген  туберкульозний  повинні зберігатися   та   транспортуватися   з   дотриманням  відповідних температурних умов «холодового ланцюга»,  визначених в інструкціях про їх застосування. …

1. Основними складовими «холодового ланцюга» є …:

— проведення контролю за дотриманням необхідного температурного режиму на всіх його етапах. …

3. На   всіх   рівнях   «холодового   ланцюга»    обов’язково проводиться   реєстрація   в   журналах   обліку  отримання,  умов зберігання  і  подальшого  переміщення  вакцин,   анатоксинів   та алергену  туберкульозного  споживачу  з  обов’язковою  реєстрацією вакцини,  анатоксину та алергену туберкульозного  за  торговельною назвою,  кількістю доз,  номером серії,  терміном придатності, дат отримання,   умов   зберігання   та    транспортування,    показів карток-індикаторів,   індикаторів   заморожування   та  показників реєструючих   приладів   (термореєстратори,    термотестери)    із зазначенням прізвища відповідальної особи. Показники термотестерів,  термореєстраторів та термографів  у вигляді  температурних  графіків  і  таблиць  зберігають  разом  з журналом реєстрації температури для подальшої звітності. … У системі    «холодового    ланцюга»    використовують   таке обладнання:  холодильні  кімнати  (камери),   морозильні   камери, морозильники,   побутові  холодильники,  термоконтейнери,  медичні сумки-холодильники, холодоелементи, термоіндикатори, термореєстратори, термометри, термографи та термотестери.

8.3. Електронний індикатор заморожування «Freez — tag»,  який контролює  температуру  навколишнього  середовища  та  показує  на дисплеї факт впливу температури нижче 0 град.C протягом 10 хвилин….

Термореєстратори забезпечують контроль температурного  режиму на   всіх   рівнях   «холодового   ланцюга»   при   зберіганні  та транспортуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного. …

9. Термограф — прилад для безперервної реєстрації температури в холодильному обладнанні. …

11. Термотестер   —   електронний   пристрій   багаторазового застосування  для  незалежного  контролю  температури з можливістю документування отриманих  даних  в  електронному,  паперовому  або іншому вигляді.  Робочий  діапазон  температур  від — 30 град.  до +50 град.C   та   часовою   дискретністю   проведення   вимірювань температури  —  від  1  до  60  хвилин  залежно  від  попереднього регулювання.  Термотестер має  етикетку  з  інформацією  про  дату виготовлення та серійний номер,  який повинен збігатися з номером, зафіксованим у «пам’яті» даного пристрою.  Використовуються тільки термотестери,  що  пройшли  повірку  відповідно  до  вимог чинного законодавства. …

V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного

1. Транспортування    вакцин,    анатоксинів    та   алергену туберкульозного повинно здійснюватися у термоконтейнерах  разом  з відповідними картками-індикаторами,  індикаторами заморожування та термотестерами рефрижераторним   транспортом    при    температурі від +2 до +8 град.C.

7. При   отриманні    вакцини,    анатоксини    та    алерген туберкульозний   негайно  розміщують  у  холодильному  обладнанні, перевіряючи покази контролюючих засобів.

9. Транспортування    вакцин,    анатоксинів    та   алергену туберкульозного до  лікувально-профілактичних  закладів  (3-й   та 4-й рівні    системи    «холодового   ланцюга»)   здійснюється   в термоконтейнерах.

VI. Контроль за дотриманням умов   «холодового ланцюга»

1. Контроль  за   дотриманням   умов   «холодового   ланцюга» проводиться   за   показами   реєструючих  приладів  стаціонарного холодильного    обладнання    і    рефрижераторного    транспорту, картокіндикаторів,    температурних    індикаторів,    індикаторів заморожування,  термотестерів  та  записів  у  Журналі  реєстрації температури,  форма якого наведена у додатку 1 до Порядку відпуску громадянам вакцин   та   анатоксинів    через    аптечну    мережу ( z1165-11 ),  затвердженому цим наказом ( z1159-11 ).  Реєстрація температури проводиться двічі на добу  та  засвідчується  підписом відповідальної особи.

2. Посадові     особи,     відповідальні    за    зберігання, транспортування та використання вакцин,  анатоксинів  та  алергену туберкульозного,   зобов’язані   проводити   регулярний   контроль дотримання належних умов «холодового ланцюга».

3. Для контролю умов транспортування вакцин,  анатоксинів  та алергену  туберкульозного  кожна  транспортна  тара  повинна  бути забезпечена   необхідними   контролюючими   засобами,   враховуючи термотестер.   Картки-індикатори   та   індикатори   заморожування розміщують  у  нижній  та  верхній  частинах  транспортної   тари. Термоіндикатори  повинні  зберігатись  разом  з  партією  вакцини, анатоксину та алергену туберкульозного, з якою вони надійшли.

4. При    отриманні    вакцин,    анатоксинів   та   алергену туберкульозного  у  місці  призначення  їх   необхідно   терміново помістити   до  холодильного  обладнання.  При  цьому  отримувачем обов’язково  повинні  перевірятися  показники  карток-індикаторів, індикаторів  заморожування  та  термотестерів.  На  цьому етапі за якість   та   кількість   вакцин,    анатоксинів    та    алергену туберкульозного є відповідальним отримувач.


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Наказ МОЗ України N 723 від  31.10.2011.

3.1.23. Виробничі  приміщення  (зони) повинні вентилюватися і мати засоби для контролю параметрів  повітря  відповідно  до  умов проведення технологічного процесу, технологічних операцій.

3.1.27. Складські  зони повинні бути чистими і сухими,  в них повинна  підтримуватися  необхідна   для   зберігання   лікарських засобів,  пакувальних матеріалів,  сировини, допоміжних матеріалів температура.  Складські приміщення повинні бути обладнані системою припливно-витяжної  вентиляції  повітря  з  механічним спонуканням та/або  іншими  інженерно-технічними  засобами  для   забезпечення необхідних  умов зберігання,  які слід підтримувати,  перевіряти і контролювати.

3.1.37. Засоби вимірювальної техніки повинні мати відповідний діапазон  і  точність.  Ці  засоби  через  визначені  міжповірочні інтервали  підлягають  державній  повірці  відповідно   до   вимог законодавства.

3.4.3. Аптечні склади (бази) повинні мати у своєму складі:…

…За  наявності   лікарських   засобів,   які потребують   особливих   умов  зберігання  (сильнодіючі,  отруйні, наркотичні,     психотропні,     імунобіологічні,      прекурсори, термолабільні,  вогненебезпечні,  легкозаймисті,  вибухонебезпечні препарати,  лікарська рослинна та  інша  сировина),  повинні  бути відповідно обладнані окремі приміщення (зони) для їх зберігання.

3.4.4. Електрозабезпечення, опалення, освітлення, вентиляція, температура  і  вологість повітря у виробничих приміщеннях (зонах) цілодобово повинні відповідати будівельним,  санітарним  нормам  і правилам  та  не  впливати  негативно (прямо чи опосередковано) на діючу речовину (субстанції), готові лікарські засоби.

3.4.12. Виробничі приміщення (крім приміщення для  зберігання тари)   повинні   бути  забезпечені  вимірювальними  засобами  для температури  та  відносної  вологості.  Для  кожного   виробничого приміщення   повинні   бути  забезпечені  реєстрація  та  контроль температури  і  відносної  вологості.  Записи  про  температуру  і відносну  вологість  слід регулярно перевіряти.  Ліцензіат повинен забезпечувати справність усіх вимірювальних засобів та  проведення їх регулярної метрологічної повірки. У разі необхідності особливих умов  зберігання (см. п.3.4.3) лікарських  засобів  приміщення/зони  зберігання мають  бути  обладнані  приладами,  що  записують  температуру (та відносну вологість при необхідності),  або  іншими  приладами,  що фіксують   показники   температури  (та  відносної  вологості  при необхідності)  у  потрібному  діапазоні.  Підтримання   необхідних параметрів відповідних показників в усіх частинах відповідної зони зберігання  має  відбуватися  у  відповідності  із   затвердженими ліцензіатом процедурами, які ґрунтуються на результатах проведених валідаційних   досліджень,   та   із    здійсненням ліцензіатом систематичного контролю.

3.4.18. Ліцензіат,  який  провадить  діяльність   з   оптової торгівлі  лікарськими  засобами,  повинен забезпечувати дотримання визначених виробником лікарських засобів загальних та  специфічних умов  зберігання  лікарських засобів на всіх етапах технологічного процесу.

 3.4.24. Ліцензіат  під час транспортування лікарських засобів повинен забезпечити умови зберігання лікарських засобів відповідно до вимог, встановлених виробником.     Транспортний засіб для перевезення лікарських засобів повинен забезпечувати  дотримання  визначених  виробником  умов зберігання лікарських засобів і дозволяти проведення систематичного  вологого прибирання з використанням дезінфекційних засобів.

Під час  транспортування  лікарських   засобів   мають   бути дотримані  умови,  що  забезпечують збереження їх належної якості, схоронності та цілісності,  не допускають попадання на  них  пилу, атмосферних опадів і впливу сторонніх запахів…

Перевезення лікарських   засобів,   що   вимагають  особливих температурних  умов  зберігання,  повинно   здійснюватись   тільки спеціально   обладнаним  транспортом,  оснащеним  рефрижераторними установками,   які   обладнуються   пристроями   для    постійного моніторингу температури, або термоконтейнерами.

 3.5.7. Ліцензіат,  який  провадить  діяльність  з  роздрібної торгівлі лікарськими засобами, повинен:

 • забезпечити наявність усіх необхідних приміщень, устаткування та  обладнання  для  належного  зберігання та торгівлі лікарськими засобами;
 • забезпечувати для  кожного  виробничого приміщення реєстрацію та контроль температури і відносної вологості повітря,  справність усіх  засобів  вимірювальної  техніки  і  проводити  їх  регулярну метрологічну повірку;…
 • дотримуватися визначених виробником загальних та  специфічних умов зберігання лікарських засобів;

  3.5.11. Виробничі  приміщення  аптеки  повинні бути обладнані ukraineустаткуванням для  постійного  забезпечення  належного  зберігання лікарських засобів (шафи,  стелажі,  холодильники,  сейфи тощо) та засобами для  здійснення  контролю  за  температурою  і  відносною вологістю повітря.

 3.5.14. Ліцензіат під час транспортування лікарських  засобів повинен забезпечити умови зберігання лікарських засобів відповідно до вимог, встановлених виробником.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Заказать звонок
+
Жду звонка!
Scroll Up

Когда долго ищешь, давайте лучше мы Вам перезвоним.

Закрыть